Eğitim

Bölümümüz, sosyolojik bir perspektife sahip insan gücü yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda bölüm öğrencileri, sosyolojinin ortaya çıkışı ve gelişimi; toplumsal davranışın temel nitelikleri; toplumun temel kurumları ve çağdaş sosyolojik yaklaşımlar hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca bölüm, öğrencilerine sosyoloji alanında bilimsel araştırma yapabilme; Türkiye'nin sosyo-ekonomik sorunlarını analiz edebilme becerisi kazandırmayı; Türkiye'nin, özellikle Ege bölgesinin ve İzmir’in toplumsal yapısına ve sorunlarına ilişkin bilgi birikimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

sociology ile ilgili görsel sonucu

Sosyoloji Bölümünün program tanımına, program çıktılarına ve öğretim planlarına aşağıdaki eğitim katoloğu linkinden ulaşabilirsiniz:

http://ubs.ikc.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=168


Başa Dön