Eğitim

Bölümümüz, sosyolojik bir perspektife sahip insan gücü yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda bölüm öğrencileri, sosyolojinin ortaya çıkışı ve gelişimi; toplumsal davranışın temel nitelikleri; toplumun temel kurumları ve çağdaş sosyolojik yaklaşımlar hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca bölüm, öğrencilerine sosyoloji alanında bilimsel araştırma yapabilme; Türkiye'nin sosyo-ekonomik sorunlarını analiz edebilme becerisi kazandırmayı; Türkiye'nin, özellikle Ege bölgesinin ve İzmir’in toplumsal yapısına ve sorunlarına ilişkin bilgi birikimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

 

Sosyoloji Bölümünün program tanımına, program çıktılarına ve öğretim planlarına aşağıdaki eğitim katoloğu linkinden ulaşabilirsiniz:

http://ubs.ikc.edu.tr/AIS/OutcomeBasedLearning/Home/Index?id=168


Başa Dön