Bölüm Hakkında

Sosyoloji Nedir?

Sosyoloji, genel olarak toplumun oluşumunu, yapısını ve işleyişini; toplumsal yaşamı ve toplumsal davranışı açıklama, anlama ve yorumlama etkinliğidir. Aileden kurumsal ilişkilere, toplumsal organizasyonlardan dinsel ritüellere, toplumsal değer ve normlardan kültüre, kimlik ve sembollerden dile, toplumsal sınıflardan iktidar ilişkilerine kadar pek çok alanı kapsar. sociology ile ilgili görsel sonucu

Sosyoloji, gerçekliğin tekdüze olmadığını ve tek bir yaklaşımla yorumlanamayacağını öğretir. Önyargılardan arındırır. Toplumun, tarihin ve hayatın derin, karmaşık ve örtük anlamlarına nüfuzu etme becerisi kazandırır.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Sosyoloji Bölümü 2013 Yılında, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde kuruldu. Bölüm, Genel Sosyoloji ve Metodoloji, Kurumlar Sosyolojisi, Uygulamalı Sosyoloji ve Sosyometri Ana Bilim dallarını kapsamaktadır. Bölümde 5 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. 2014-2015 akademik yılında lisans, 2015-2016 yılında yüksek lisans eğitimine başlayan bölümümüz, sosyolojik düşüncenin ortaya çıkışını ve gelişim süreçlerini tarihsel-toplumsal bağlamda ele almayı, kuramsal yaklaşımları Türkiye toplumunun tarihsel ve güncel deneyimleriyle ilişkilendirmeyi,ülkemizde ve bölgemizde yaşanan toplumsal değişimin ortaya çıkardığı sorunları ve fırsatları analiz etmeyi, bölgenin ve İzmir’in kendine özgü sosyo-kültürel niteliklerine ve zenginliklerine yönelik araştırmalar yapmayı öncelemektedir.

Neden İKÇ Sosyoloji?

Ä°lgili resimİzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü söz konusu hedeflere yönelirken öğrenci ve araştırma odaklı bir yaklaşım izlemeyi, farklı yöntemsel araçlar ve uygulama örnekleri sunmayı, eleştirel düşünme becerisi ve disiplinler arası bir bakış açısı kazandırmayı ilke edinmiştir. Sosyoloji Bölümü öğrencileri bölüm bünyesinde yürütülmekte olan bilimsel araştırma projeleri başta olmak üzere çeşitli ulusal ve uluslararası projelerde görev alma şansına sahiptir.​ Ayrıca İzmir ilinde sosyoloji okumak çoğulcu bir kent yaşamı deneyimi; bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinliklere katılım olanağı; çok yönlü ve özgün bir kampüs yaşamı ayrıcalığı sağlamaktadır.

 

 


Başa Dön