Bölüm Hakkında

Sosyoloji, genel olarak toplumun oluşumunu, yapısını ve işleyişini; toplumsal yaşamı ve toplumsal davranışı açıklama, anlama ve yorumlama etkinliğidir. Aileden kurumsal ilişkilere, toplumsal organizasyonlardan dinsel ritüellere, toplumsal değer ve normlardan kültüre, kimlik ve sembollerden dile, toplumsal sınıflardan iktidar ilişkilerine kadar pek çok alanı kapsar. 

Sosyoloji Bölümü 2013 Yılında, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde kuruldu. Bölüm, Genel Sosyoloji ve Metodoloji, Kurumlar Sosyolojisi, Uygulamalı Sosyoloji ve Sosyometri Ana Bilim dallarını kapsamaktadır. Bölümde 5 öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. 2014-2015 akademik yılında lisans, 2015-2016 yılında yüksek lisans eğitimine başlayan bölümümüz, sosyolojik düşüncenin ortaya çıkışını ve gelişim süreçlerini tarihsel-toplumsal bağlamda ele almayı, kuramsal yaklaşımları Türkiye toplumunun tarihsel ve güncel deneyimleriyle ilişkilendirmeyi,ülkemizde ve bölgemizde yaşanan toplumsal değişimin ortaya çıkardığı sorunları ve fırsatları analiz etmeyi, bölgenin ve İzmir’in kendine özgü sosyo-kültürel niteliklerine ve zenginliklerine yönelik araştırmalar yapmayı öncelemektedir.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü söz konusu hedeflere yönelirken öğrenci ve araştırma odaklı bir yaklaşım izlemeyi, farklı yöntemsel araçlar ve uygulama örnekleri sunmayı, eleştirel düşünme becerisi ve disiplinler arası bir bakış açısı kazandırmayı ilke edinmiştir. Ayrıca İzmir ilinde sosyoloji okumak çoğulcu bir kent yaşamı deneyimi; bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinliklere katılım olanağı; çok yönlü ve özgün bir kampüs yaşamı ayrıcalığı sağlamaktadır.

 


Başa Dön